Utdeling av midlene fra kalenderaksjonen 2021

Utdeling av midlene fra kalenderaksjonen 2021

Publisert av Ivar Helleberg den 25.02.22.
Pengene ble fordelt til Klukstuens venner (100.000 kr til elpassasjersykkel), Hamar og Hedemarken Turistforening (70.000 kr til gapahuk, benker og bålplass ved Stenfjellhytta), Hamar frivilligsentral (50.000 kr til fritids-/ungdomsprosjekt), Ajer innebandyklubb (15.000 kr til barne- og ungdomsaktiviteter), Prestrudsenterets venner (10.000 kr til piano), Hamar ungdomskafe UNO (10.000 kr til kafeutstyr) og Kåtorpkjellerens bofellesskap (5.000 kr til sosiale aktiviteter).
I tillegg gir Lions Club Storhamar 200.000 kr til familie- og kompetansesenter ved Beitostølen helsesportsenter.