Medlemsmøtet i oktober

Medlemsmøtet i oktober

Publisert av Åge Walther Larsen den 29.10.23.
Storhamarklubben har nå 22 medlemmer som etter beste evne bidrar med aktiviteter i et sosialt fellesskap for å hjelpe der det er behov. Klubben håper det nye medlemmet finner glede i et sosialt fellesskap, i meningsfylt fritid sammen med gode venner som hjelper andre.

Våre lokale aktiviteter inngår i de store verdiene som Lions på verdensbasis, i de 208 land og geografiske enhetene, bidrar med. Lokalt i Norge er det knapt 8.000 medlemmer som gjennom sine klubber bidrar med ca. 100 millioner kroner til hjelp der det trengs. I tillegg er det mange stille aktiviteter som ikke koster penger.

Lokalt er det innspurt i forberedelser til salg av Lionskalenderen som i år kommer som en Jubileumskalender, byen vår fyller 175 år, samme året som den tjuefemte Lionskalenderen for Hamar kommer. Medlemmene ble oppfordret til å søke kontakter, slik at lag og foreninger nå kan søke om midler til gode formål som fortjener tilskudd fra årets kalenderpenger.

Lionsklubben ønsker flere medlemmer, og medlemmene fikk i oppdrag å formidle kontakt med interesserte personer. Tilbudet blir også formidlet på facebook.

Novembermøtet er 21. november og er ¨bedriftsbesøk¨ i Hamar rådhus, hvor vi gleder oss til å få informasjon om Hamar kommune. Møtet blir åpent for interesserte.