Et vellykket medlemsmøte!

Et vellykket medlemsmøte!

LC Storhamar avholdt mai-møtet i aulaen på Domkirkeodden med storfint besøk; finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han foredro rundt temaet: "En finansministers hverdag i en krigstid"